HSV – Nieuwe Testament – Index*

Mattheüs:
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28
Markus:
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16
Lukas:
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24
Johannes:
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21

Handelingen:
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28
Romeinen:
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16
1 Korinthe:
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16
2 Korinthe:
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13
Galaten:
1|2|3|4|5|6
Efeze:
1|2|3|4|5|6
Filippenzen:
1|2|3|4
Kolossenzen:
1|2|3|4
1 Thessalonicenzen:
1|2|3|4|5
2 Thessalonicenzen:
1|2|3
1 Timotheüs:
1|2|3|4|5|6
2 Timotheüs:
1|2|3|4
Titus:
1|2|3
Filemon:
1
Hebreeën:
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13
Jakobus:
1|2|3|4|5
1 Petrus:
1|2|3|4|5
2 Petrus:
1|2|3
1 Johannes:
1|2|3|4|5
2 Johannes:
1
3 Johannes:
1
Judas:
1
Openbaring:
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22

* Alle nummers (links) verwijzen naar de website van de Herziene Statenvertaling (HSV).