Getuigenis

Jeugd

Mijn naam is Dick Diepstraten. Zoals zovelen ben ik opgegroeid met het Rooms Katholieke geloof. We gingen op zondag naar de kerk en ik ben volgens traditie gedoopt en gevormd. Dat hoorde en ging nu eenmaal zo, want je ouders, grootouders en overgrootouders gingen immers ook, dus dan moest het toch wel iets te betekenen hebben. Als kind raak je natuurlijk wel onder de indruk van die imposante gebouwen met hun hoge torens, galmende klokken, enorme glas in loodramen en van alle beelden en kunst, maar veel verder dan dat ging het meestal niet. Wat mij toen vooral opviel was de ernstige houding van iedereen. Op TV had ik toentertijd weleens een kerkdienst met een gospelkoor gezien en het ging er daar heel wat levendiger en vrolijker aan toe. Na de basisschool bleven de kerkbezoeken meestal beperkt tot kerstmis en vanaf mijn 18de levensjaar zag ik nog maar zelden een Rooms katholieke kerk van binnen.

Werk en valkuilen

Rond mijn 18de jaar was ik ook werkzaam in de horeca en ik heb vervolgens 6 jaar lang bijna dagelijks wiet gerookt. Gelukkig heb ik nooit naar harddrugs gegrepen, want op de een of andere manier was dat voor mij altijd een brug te ver. In de weekenden met name dronk ik daarnaast ook nog behoorlijke hoeveelheden alcohol. Hoewel ik toen dacht de tijd van mijn leven te hebben, kijk ik daar nu wel wat anders op terug. Eigenlijk een wonder dat me toen niets ernstigers is overkomen. Na 6 jaar horeca kreeg ik na het roken van wiet ineens last van hyperventilatie en leek het wel alsof ik doodging. Ik was toen zo geschrokken dat ik het blowen direct afzwoer. Eigenlijk ben ik de hyperventilatie nooit meer kwijtgeraakt en is het chronisch geworden. Omdat ik nu weet wat er lijfelijk gebeurt bij hyperventilatie is de angst ervoor weg.

Ziekte en levensvragen

Vanaf mijn 22ste werd ik regelmatig getroffen door ernstig eczeem, waardoor diverse langdurige opnames in het ziekenhuis noodzakelijk werden. Nu had ik daar al sinds mijn babytijd last van, maar zelden in dergelijke mate. Als je ziek en afhankelijk bent, dan ziet de wereld er toch ineens anders uit en ik ging mijzelf daarom ook levensvragen stellen. Hoe, wat, waarom, waarheen en wanneer? De theorie dat we uit louter toeval op aarde zouden zijn, had ik al snel verworpen, want daar vond ik het leven te wonderlijk en complex voor. Zodoende kwam ik al snel tot de conclusie dat we met een Schepper te maken moesten hebben. Maar welke Schepper dan? En wat was Zijn doel met ons? Ik had natuurlijk wel van Jezus de Zoon en God de Vader gehoord, dus daar richtte ik eerst mijn aandacht op. Ook had ik vroeger weleens in de Kinderbijbel gelezen en die verhalen spraken altijd tot mijn verbeelding. Als je een goed leven wilt leiden, zo dacht ik, dan is het leven van Jezus een mooi voorbeeld.

Ontdekking van het goede nieuws

Toen ik op een avond ziek op bed lag, voelde ik de behoefte om eens in een echte Bijbel te lezen. Vlak daarvoor had ik namelijk aan de “Tien Geboden” liggen denken en ik wilde daar wat meer over weten. Gelukkig hadden we thuis een Bijbel in de boekenkast staan. Tot mijn verbazing sloeg ik vervolgens de Bijbel precies open op de pagina waar de “Tien Geboden” staan opgesomd. Dat was voor mij gevoelsmatig toch wel een zeer duidelijk teken van boven, om het maar zo te noemen. Toen ik daarna de verhalen in het Nieuwe Testament begon te lezen, werd dat gevoel alleen maar sterker, want de wijze waarop Jezus sprak, kwam als waarheid op mij over. Sindsdien heb ik eigenlijk ook nooit meer getwijfeld aan het feit dat wij ons heil bij Hem moeten zoeken en was ik daarom ook in de veronderstelling een Christen geworden te zijn, want ik geloofde immers!

Vluchten en hulp

De alcohol begon de jaren erna een steeds grotere rol te spelen en die verslaving heeft nog tot augustus 2006 geduurd, bijna een jaar nadat ik op mijzelf was gaan wonen. Toentertijd was mijn financiële situatie inmiddels ook een complete chaos. Toen begon ik te bidden of de Heer mij van de alcoholverslaving af wilde helpen en uit de algehele narigheid wilde redden, want ik was ten einde raad. Dat heeft Hij gedaan! Ook door middel van mijn ouders en familie, die me hielpen en steunden. De Heer gaf mij zoveel kracht om ook de alcohol af te zweren en ik heb er nadien nooit meer behoefte aan of moeite mee gehad! Ik rookte nog wel – niet erg gezond, maar het benevelde mijn geest tenminste niet. Ook begon ik mij weer meer in het geloof te verdiepen en probeerde ik een zo goed mogelijk leven te leiden.

De twijfel en de dwalingen

Maar had ik daarom ook de absolute zekerheid dat ik daadwerkelijk, zoals Jezus in de Bijbel zegt, bekeerd, wedergeboren en van mijn zonden verlost was? Durfde ik te beamen dat ik de Heilige Geest als trooster en helper had gekregen? Ik moest toegeven dat ik het eigenlijk niet zeker wist. De overtuiging waarmee christenen soms getuigen van hun bekering en wedergeboorte had ik in ieder geval niet echt en toen ik eens hoorde dat een wedergeboren christen niet zondigt, zolang hij in God blijft, herkende ik mij daar ook niet bepaald in. Er was altijd weer een knagende twijfel die me bekroop en mij bij tijd en wijle enorm onrustig en angstig maakte, want ik wilde bij Jezus horen, Hem volgen en eeuwig leven bij Hem, zoals Hij beloofd heeft aan degenen die in Hem geloven. Ik zocht naar zekerheid en houvast.

Verscholen voor de wereld

Achteraf bezien, was ik de laatste jaren gewoon erg depressief, zonder dat ik toen precies begreep wat er mis was. Ook had ik geen inspiratie voor mijn werk meer en was ik constant moe en lusteloos. Als freelancer maakte ik inmiddels grafische 3d-objecten, dus daar had ik wel alle inspiratie en fantasie bij nodig. Ik leefde als een kluizenaar, teruggetrokken en in het donker. De gordijnen meestal dicht, want ik had een hekel aan licht. Dat liet dingen zien die ik niet wilde zien, vooral mijn eigen falen. Naar buiten ging ik alleen als het echt moest, maar het was een opgave. Ik had altijd een pet op en verborg me achter een zonnebril, zelfs als de zon achter de wolken verscholen ging. Inmiddels was ik ook totaal niet meer zeker in mijn geloof. Voor mijn gevoel schoot ik enorm tekort. Kortom, bepaald niet de blijmoedige, hoopvolle en overtuigde christen, waarover je in de Bijbel wel leest. Het kwalijke was dat ik toch nog steeds dacht de wijsheid in pacht te hebben en alles wel te weten, maar ik zag dat later pas, toen Hij me liet zien.

De Stem en het Kloppen op de deur

Rond 23 januari 2014 werd ik uiteindelijk zo beroerd van mijn zwakheden en levenswijze dat ik weer tot de Heer bad voor kracht om op Zijn pad te blijven, om vervolgens een week later het dieptepunt te bereiken en ik me werkelijk geen raad meer wist. Ik was aan het eind van mijn latijn.
Midden in de nacht, na het horen van een radio-uitzending op internet, waarin het Evangelie werd verkondigd, liet de Heere mij ineens zo duidelijk mijn zondige natuur voelen en vooral dat ik daar zelf als mens met mijn gezoek, gezwoeg en gezweet nimmer een millimeter aan kon veranderen. Ik voelde heel sterk dat ik zonder Hem verloren was. En opeens brak ik en begon in berouw tot Jezus te bidden: Dat ik het allemaal niet meer wist. Ik sprak letterlijk mijn zonden uit en ik vroeg om vergeving en of Hij mijn leven voortaan wilde leiden, omdat ik dat zelf echt niet meer kon… en wilde… Help… help me…

De Hand en het Licht

Vijf minuten later stond ik nog wat verdoofd na te pruttelen in mijn keuken toen er plotseling iets onbeschrijfelijks en wonderbaarlijks met me gebeurde. Ik zal het toch trachten te omschrijven:
Het was alsof een warme en lichte witte golf door me heen schoot en mij compleet vulde en schoonspoelde. Daarna leek het alsof de wereld en al het slechte uit mijn hart en lijf werd losgescheurd. In de plaats daarvan kwam zo’n enorme liefdevolle warmte, zekerheid en geborgenheid mijn hele wezen binnen, dat ik er twee dagen compleet door van de kaart was en eigenlijk ben ik dat nog steeds. De Heer heeft mij gered en ik ben Hem zo intens dankbaar!

Oud en nieuw

Na alle dwalingen en dwaalleren, het zelf proberen, het werken en zwoegen, blijkt het Evangelie van Jezus zo enorm eenvoudig, mooi en liefdevol! Hij heeft van mij een nieuwe mens gemaakt en sindsdien is alles veranderd. De volgende Bijbelverzen spreken mij dan ook bijzonder aan:

Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
(Mattheüs 11:25-30, HSV).

Een nieuwe dag

Toen ik de volgende morgen wakker werd, heb ik alle gordijnen, lamellen, luiken en ramen opengegooid om zoveel mogelijk licht naar binnen te laten. Ik hou nu van het licht! Hoe anders ziet alles er nu uit. Ik wil naar buiten. Hij heeft mij de dag erop, na gebed, zelfs van het roken afgeholpen, direct en zonder problemen en dat na 24 jaar stomen. Onze God is werkelijk wonderbaarlijk en geweldig!

Dit getuigenis schreef ik op 26 februari 2014 te Noordwijk op 37 jarige leeftijd.

Genade

Dwaal en twijfel jij ook? Zie je door de bomen het bos niet meer?
Ben je ziek of depressief en weet je je geen raad?
Ben je moe van je zwakheden en misstappen of ben je onzeker over je geloof?

Bid dan met hart en ziel, zoals je bent, in al je tekortkomingen en zorgen, tot Jezus om te vragen of Hij jou genade wil schenken!

De Bijbel

Lees vooral zelf in de Bijbel en in het Nieuwe Testament wat Jezus heeft gezegd en gedaan! Want het levende Woord van God, de Bijbel, is letterlijk en actueler dan ooit. Je kunt de Bijbel ook online lezen als je dat prettiger vindt of als je geen Bijbel in huis hebt. De online Bijbel is in diverse talen en vertalingen te vinden onder andere op: www.herzienestatenvertaling.nl, www.statenvertaling.nu, www.debijbel.nl en www.biblija.net.

Mocht je behoefte hebben om contact met mij op te nemen, dan kan dat hier.